خشک کن/درایر

خشک کن هوای فشرده کمپرسور (دسی کانت)881983b5886eb85a0f1106d14c344c82

مشخصات : درجه دمای هوای ورودی:۴۰درجه سانتی گراد درجه فشارعملیاتی: 7 الی 13 بار نقطه شبنم: 20- الی 70- درجه سانتیگراد به دليل جلوگيری از رطوبت در سيستم هوای فشرده که باعث رسوب و خوردگی در لوله ها و بالا رفتن هزينه هاي تعميرات و…ميشود، از خشک کننده ها که بصورت گرانول هایی مي باشند که رطوبت را جذب ميکنند استفاده ميشود که تمامي قطرات آب را از بين ميبرد. شامل دوبرج فولادي است این برجهای فولادی رطوبت را با مواد جاذبي (سليکاژل واکتيوالومينا) که دارد تا ميزان بسيار بالايي(40 درجه سانتيگراد) جذب کرده بطوريکه هواي فشرده کاملا خشک وعاري از رطوبت ميشود که در صنايع دارويي و شيميايي و موادغذايي و خودرو مناسب است . در دو نوع بدون حرارت و حرارتي وجود دارد و برای محيطهايي که دماي آنها کمتر از صفر درجه باشد حتما بايد از دراير دسي کانت استفاده شود که هوای آن 35 برابر خشک تر از تبريدي می باشد مواد دسيكانت به شدت به روغن حساسيت داشته و در صورتيكه به روغن آلوده شوند قابليت خود را از دست مي دهند. برای تشخيص تعويض مواد داخل دراير ميتوان با رويت مواد جاذب رطوبت که به شکل کروی و تغيير رنگ آن ازسفيدي کامل به زرد پررنگ يا متمايل به قهوه اي؛ به تعويض آن پي برد.