فیلترها

فیلتر سپراتور

بازدید: 145

 فیلتر سپراتور

فیلتر سپراتور به عنوان جدا کننده هوا و روغن در سيستم های صنعتی استفاده می شود . برای اين منظور عموما از الياف ميکرو فايبر گلاس درکاغذهای فيلتر سپراتور استفاده می شود . طراحی اين الياف به شکلی می باشد که اجازه عبور مولکولهای هوا را داده و اجازه عبور مولکولهای روغن را نمی دهد و در واقع مولکولهای با فازگازی عبور کرده و مولکولهای با فاز مايع عبور نمی کنند که اين الياف بعد از مدتی اشياع شده و احتياج به تعويضی دارند .مدت زمان کار کرد فيلتر سپراتور بستگی به عواملی مانند نوع روغن ، فشار کاری ، دمای کاری و ……. بستگی دارد و زمان تعويضی فيلتر نيز توسط آيتم اختلاف فشار فيلتر مشخصی می شود که معمولا حدود 4000 ساعت می باشد . فيلتر سپراتورها در سه تيپ کلی ذيل موجود می باشند:8eac772d800463257c01f75cea5f980a

• کاسه بيرونی (Standard wrap Element)

• کاسه داخلی (Depth Separator Elements )

• سپراتور پيچی (Air /Oil Separator Boxes)

فيلتر سپراتور کاسه بيرونی (Standard wrap Element) • طراحی و عملکرد اين محصول برای جريان از بيرون به داخل مناسب است و می تواند برای تمام رنج های جريانی کمپرسورهای اسکرو(Screw) و پره ای(Vane) استفاده دارد . اين نوع سپراتورها عموما نسبت به تغييرات طراحی حساس نيستند و با توجه زمان کارکرد و کارآمدی جدا سازی نتايج بهينه ای به دست می دهد . • افت فشار افت فشار در جريان نامی و فشار کاری 7bar (0/7 MPa) هنگانی که فيلتر نو نصب شده باشد 0/17 بار (17KPa) می باشد . چنانچه مقاومت بيشتری وجود داشته باشد، جريان ولومتريک می تواند بدون تاثير منفی بر عملکرد سيستم دو برابر شود. • مقاومت فشار اين محصول برای ديفرانسيل فشارهای حداقل 5 بار (0/5MPa) طراحی شده است . • کيفيت جدا سازی روغن باقيمانده در جريان نامی و فشار کاری 7 بار (0/7MPa) تقريبا بين 1 تا 3 mg/m3 می باشد . • عمر سرويس (سرويس لايف ) ساعت کارکرد بالا رفتن مقاومت در برابر جريان و متعاقبا سرويس لايف بستگی مستقيم به تميز بودن روغن و کيفيت فيلتر هوا دارد . سرويس لايف فيلتر سپراتور عمدتا بين 1500 تا 6000 ساعت می باشد که بستگی مستقيم به کيفيت فيلتر و عملکرد مناسب سيستم دارد . توضيحات : فيلتر سپراتورکاسه بيرونی در سايزهای مختلف موجود می باشد . عملکرد مناسب اين محصولات تنها در صورتی است که نشتی ای بين قسمت های مرطوب و خشک نباشد . هوا بايد به صورتی هدايت شود تا از برخورد مستقيم جريان روغن / هوا با سطح فيلتر جلوگيری شود .

فيلتر سپراتور کاسه داخلی (Depth Separator Elements) • طراحی و عملکرد اين محصول جای کمی اشغال می کند وبرای تمام رنج های جريانی کمپرسورهای اسکرو (Screw) و پره ای(Vane) استفاده می شود.دراين نوع فيلتر سپراتور جريان روغن از خارج به داخل است . • افت فشار افت فشاردر جريان نامی و فشار کاری 7bar (0/7 MPa) هنگامی که فيلتر نو نصب شده باشد تقريبا0/2Kpa) ( می باشد . درصورت وجود مقاومت بيشتر جريان ولومتريک می تواند بدون تاثير منفی بر عملکرد سيستم تا 1/5 برابر جريان نامی افزايش يابد . • مقاومت فشار اين محصول برای ديفرانسيل فشارهای حداقل 5bar (0/5MPa) طراحی شده است . • کيفيت جدا سازی روغن باقيمانده درجريان نامی و فشار کاری 7bar (0/7 Mpa) تقريبا بين 1 تا mg/m3 3 می باشد . • سرويس لايف افزايش مقاومت دربرابر جريان و نيز سرويس لايف مستقيما بستگی به تميز بودن روغن و کيفيت فيلتر هوا دارد . رسيدن به ساعت کارکردهای چند هزار ساعت در صورت عملکرد صحيح سيستم قابل تحقق است . • توضيحات فيلتر سپراتور کاسه داخلی در سايزهای مختلف موجود می باشد . عملکرد مناسب اين محصولات تنها در صورتی است که نشتی آب بين قسمت های مرطوب و خشک نباشد. هوا بايد به صورتی هدايت شود تا از برخورد مستقيم جريان روغن / هوا با سطح فيلتر جلوگيری شود .

سپراتورهای پيچی (Air/ oil Separator boxes) • جريان (فلو ) سپراتورهای پيچی برای جريان های اسمی 1m3/min تا m3/min 5/5 در فشار کاری 7 بار (0/7 Mpa) قابل استفاده هستند . • افت فشار افت فشار در جريان اسمی و فشار 7bar (0/7MPa) هنگامی که فيلتر نو نصب شده باشد تقريبا 0/25 بار (25KPa) می باشد . • مقاومت فشار محفظه ی هوزينگ سپراتورهای پيچی به صورتی طراحی شده است تا با فشارهای حداکثر 20 بار (2MPa) يا حداکثر 14 بار (1/4 MPa) کارکنند. اجزای اين فيلتر برای کارکردن در ديفرانسيل فشار بيش از 5bar (0/5MPa) مناسبند. • کيفيت جدا سازی روغن باقيمانده در جريان اسمی و فشار کاری 7bar (0/7 MPa) تقريبا 1 تا 3 mg/m3 می باشد . • عمر سرويس (سرويس لايف ) ساعت کارکرد بالا رفتن مقاومت در برابر جريان و متعاقبا سرويس لايف بستگی مستقيم به تميز بودن روغن و کيفيت فيلتر هوا دارد . رسيدن به ساعت کارکردهای چند هزار ساعت در صورت عملکرد صحيح سيستم قابل تحقق است . • توصيه های نصب فيلتر سپراتورهای پيچی به صورت عمودی و توسط دست برروی يک هد نصب می شود . اين محل معمولا با توجه به قابليت سرويس پذيری سيستم انتخاب می شود . • تعمير و نگهداری سپراتورهای پيچی درصورت رسيدن مقاومت در برابر جريان (فلو) هوا به 1 bar (0/1MPa) نياز به تعويض دارند. فيلتر سپراتور بايد پس از تخليه ی فشار سيستم تعويض گردد. اين عمل تعويض توسط آچار کمربندی مناسب انجام می شود . فيلتر سپراتور معمولا توسط دست در جای خود بسته می شود . فیلتر سپراتور : برای بهره وری بیشتر پیشنهاد میگردد از فیلتر سپراتورهایی با طول عمر 4000 ساعت الی 6000 ساعت استفاده گردد ، لازم به توضیح است که سازندگان فیلتر سپراتور در ایران دقت لازم را جهت ساخت اعمال نمی کنند و فیلتر سپراتورها ی ایرانی بین 700 ساعت الی 1200 ساعت کار خواهند کرد ، البته امیدواریم در آینده فیلتر سازان ایران ، از کاغذ مرغوب تر استفاده کنند.

سپراتور فیلتر

بازدید: 103

e2cc432035bf17ef05c894b40aaf5e2d  b91acc2919f0b3ed085b579eb0a7cd92 5a2384a6226659862e742e7e7594b01a  658c64f95408d3e49d4bac24a50faad7

فیلتر هوا

بازدید: 95

 

...:::انواع فیلتر هوا:::...

 

فیلتر روغن

بازدید: 97

0afc0cc29d57c013e7fc1eebba29bbae 6aaaaa7f3f2b2a113c025e3a32defd0c 7d87145f3b2741c4b287b2e779ff6178 8d43abce2750a4536efefb9791087f22

898183f10c8fa9123157b6453b949f5d dd76f93fc4e837bacbff507193039e19 27500c7cedc81d728550612920852e0a 84adeb9ab50beeccc1649288df7d2234

میکروفیلتر

بازدید: 93

52d49d5b15447cbb07f07c48b2113f30 963651a24bd628a26db1f26ddf0bf85e cad90e24694aebde3bdade0b815dcd8c d23815e8a22e5f5a17ce68092d10def5